نوشته‌ها

آیا مردم ایران به زور شمشیر و ظلم اعراب مسلمان شدند؟!

/
متن شبهه یا سوال: آیا مردم ایران به زور شمشیر و ظلم اعراب مسلم…

مجموعه قوانین زرتشت؛ تطهیر با ادرار حیوانات و انسان ها

/
تطهیر با ادرار حیوانات و انسان ها برای کسانی که جسد مرده ای …

وندیداد اوستا؛ نبش قبر موجب شعف زمین

/
وندیداد اوستانبش قبر و بیرون آوردن جسد مرده انسان یا لاشه سگ مو…

وندیداد اوستا؛ شاش گاو همراه با خاکستر نخستین خوراک این زن

/
وندیداد اوستانخستین خوراک زنی که کودک مرده بدنیا بیاورد …

آيا خسرو پرويز نامه پيامبر (ص) را پاره كرده‌ است؟!

/
متن شبهه یا سوال: «شاید خیلی از شما دلیل ایمان نیاوردن خسروپرو…

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻧﺪ؟

/
متن سوال یا شبهه: «ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯﮐﺮﺩ…