نوشته‌ها

آخوندهای شیعه روايت بستن دست در نماز را از مردم پنهان مي‌کنند

/
متن شبهه یا سوال: آخوندهای شیعه روايت بستن دست در نماز را از مردم پ…

ای شیخ، برای تو که نان داشت، نداشت؟

/
متن شبهه یا سوال: این قصه همیشه قهرمان داشت ، نداشت؟ مداح و گدا و ر…

آخوندهای ایران بر خلاف دستور قرآن معتقدند امام رضا صدای انسان‌ها می‌شنود!

/
متن شبهه یا سوال: آخوندهای ایران بر خلاف دستور قرآن ( آیه 22 سو…

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻧﺪ؟

/
متن سوال یا شبهه: «ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯﮐﺮﺩ…