نوشته‌ها

کشته شدن تمام مردان بالغ یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع)!

/
متن شبهه یا سوال: آیا کشته شدن تمام مردان بالغ یهود بنی قریظه …

چقدر کسی باید ناقص العقل باشد؟ گردیدن دور سنگ، کشتن یهودی بالغ، ازدواج با دختر۶ ساله، علم بی‌کران

/
متن شبهه یا سوال: متاسفانه با گسترش برنامه های ارتباط مجازی ، م…