نوشته‌ها

چرا از همان ابتدا کعبه قبله مسلمانان نبود؟

/
متن شبهه یا سوال: چرا از همان ابتدا کعبه قبله مسلمانان نبود؟…

آیا تولد در بتخانه افتخار داد؟!

/
متن شبهه یا سوال: «شیعیان یکی از معجزات الله را ((تولد علی در کعبه)) م…

مقدس ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ...

/
متن شبهه یا سوال: مقدس ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﻭﺍﺗﯿﮑﺎﻥ ﻧ…

یا ابوطالب و فاطمه بنت اسد بت پرست بوده، یا واقعه شکاف کعبه دروغ است؟!

/
متن شبهه یا سوال: شیعیان یکی از معجزات الله را ؛ (( تولد علی در کعب…

شهر هرت کجاست؟

/
متن شبهه یا سوال: شهر هرت کجاست؟ - شهر هرت جایی است که رنگه…

می‌خواهم اذانت را عوض کنم، پایه ای؟

/
متن شبهه یا سوال : انت السلطان وانا الممتحن خدایا قیمتش چند؟ …

چقدر کسی باید ناقص العقل باشد؟ گردیدن دور سنگ، کشتن یهودی بالغ، ازدواج با دختر۶ ساله، علم بی‌کران

/
متن شبهه یا سوال: متاسفانه با گسترش برنامه های ارتباط مجازی ، م…