نوشته‌ها

چرا آنچه مربوط به تمدن ماست افسانه و خرافات است!

/
متن شبهه یا سوال:تا حالا به این موضوع فکر کردین؟رستم 700 سال ع…

این پیام را به ۱۰ نفر بفرست تا امروز معجزه ببینی!

/
متن شبهه یا سوال: با سلام ... لطفا در رابطه با پیام هایی مثل «…

بخون موهای تنت سیخ می‌شه مردونه، بخونید ببینم چشمی خشک می‌مونه؟!

/
متن شبهه یا سوال: بخون موهای تنت سیخ میشه مردونه بخون اما ناراح…

چرا خدا بعذ از گذشت بیش از 1000 سال از آخرین معجزه دیگر معجزه ای نشان نداده؟

/
متن شبهه یا سوال: چرا خدا بعد از گذشت بیش از 1000 سال از آخرین مع…