نوشته‌ها

آیه ولایت را جعل کرده و به علی (ع) نسبت داده اند؟!

/
متن شبهه یا سوال: بعضی از افترا زنندگان حدیثی را جعل نموده‌اند مبنی بر…