نوشته‌ها

شهر هرت کجاست؟

/
متن شبهه یا سوال: شهر هرت کجاست؟ - شهر هرت جایی است که رنگه…

انقلاب نتيجه نا آگاهى بود، جنگ نتيجه انقلاب بود؟!

/
متن شبهه یا سوال:«انقلاب نتيجه ناآگاهى بود ، جنگ نتيجه انقلاب بود عق…

زلزله، قحطی، فقر و... با عدالت خدا سازگار نیست

/
متن شبهه یا سوال:مگر خدا عادل نیست چرا تو جهان بدی وجود داره …

حج واجب یا کمک به فقرا، کدام بهتر است؟

/
متن شبهه یا سوال: حج واجب یعنی کسیکه مستطیعه ، ولی وقتی جامعه بر…