نوشته‌ها

می‌گویند خدا جای حق نشسته!!!

/
متن شبهه یا سوال: هر کجا میروم ظلم می بینم و همه می گویند …

تصوير «كوروش» بعنوان سمبل عدالت و عدالت خواهى،بر سقف دادگاه عالى نيويورك

/
متن شبهه یا سوال:تصوير«كوروش» هخامنشي بعنوان سمبل عدالت و عدالت خواهى…

توصیه روباه به فرزندش در رابطه با ملّا ها!

/
متن شبهه یا سوال:روزی روباهی به فرزندش گفت: فرزندم از تم…

زلزله، قحطی، فقر و... با عدالت خدا سازگار نیست

/
متن شبهه یا سوال:مگر خدا عادل نیست چرا تو جهان بدی وجود داره …

اسلام همان داعش است، قرآن می‌گوید دست زن و مرد سارق را قطع کنید

/
متن شبهه یا سوال: تعارضات اسلام با داعش کجاست؟ در حالیکه در آ…

خداوند با وجود این تفاوت ها ادعای عدالت می‌کند؟!

/
متن شبهه یا سوال: با مشاهده ی انسان های معلول,فقیر,تحت ظلم, و …