نوشته‌ها

ازدواج عایشه با پیامبر (ص) در سن 6 سالگی واقعیت ندارد

/
متن شبهه یا سوال:«لکه ننگ زندگی پیامبر با عایشه در شش سا…

آیا شیعه یا شفا خواستن از ائمه دچار استدراج شده؟!

/
متن شبهه یا سوال: چندی پیش یکی از برادران اهل سنت به بنده در بحث شفادادن …

چرا در خطبه 80 نهج البلاغه گفته شده زنان ناقص العقل هستند؟

/
متن شبهه یا سوال:چرا در خطبه 80 نهج البلاغه گفته شده زنان نا…

به چه دلیل داشتن بیش از چهار همسر برای حضرت محمد (ص) اشکالی نداشته است؟

/
متن شبهه یا سوال: به چه دلیل داشتن بیش از چهار همسر برای حضر…

چقدر کسی باید ناقص العقل باشد؟ گردیدن دور سنگ، کشتن یهودی بالغ، ازدواج با دختر۶ ساله، علم بی‌کران

/
متن شبهه یا سوال: متاسفانه با گسترش برنامه های ارتباط مجازی ، م…

اهل سنت می‌گویند برترین زنان پیامبر عایشه بود نه خدیجه

/
متن شبهه یا سوال: اهل سنت می گویند برترین زنان پیامبر عایشه …