نوشته‌ها

آیا تولد در بتخانه افتخار داد؟!

/
متن شبهه یا سوال: «شیعیان یکی از معجزات الله را ((تولد علی در کعبه)) م…

یا ابوطالب و فاطمه بنت اسد بت پرست بوده، یا واقعه شکاف کعبه دروغ است؟!

/
متن شبهه یا سوال: شیعیان یکی از معجزات الله را ؛ (( تولد علی در کعب…