نوشته‌ها

مقدس ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ...

/
متن شبهه یا سوال: مقدس ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﻭﺍﺗﯿﮑﺎﻥ ﻧ…

صف طولانی خیرات در کره جنوبی!!!

/
صف خیرات در کره جنوبی!!! منطقه برج مخابراتی در تپه های مرکز…

ماجرای صندوق صدقات!!!

/
متن شبهه یا سوال: « ماجرای صندوق صدقات !!! اینو بخونین خودتون تصمیم…

در این 9 عکس، کثیف‌ترین و پلیدترین موجود را ببینید!

/
متن شبهه یا سوال:«در این 9 عکس،کثیفترین وپلیدترین موجود را ببینید ... …

مصباح یزدی: تجاوز جنسی و شکنجه برای گرفتن اقرار و اعتراف جایز است!

/
متن شبهه یا سوال:با عرض سلام ... به تازگي عكسي از يك نوشته …