نوشته‌ها

نیک‌پی شهردار تهران اعدام شد!

/
متن شبهه یا سوال: نیک‌پی شهردار تهران اول انقلاب اعدام شد…

دستبوسی امام خمینی (ره) و شاه چه فرقی می‌کند؟

/
متن شبهه یا سوال:«امام که واردشدند همه برای دستبوسی هجوم آوردن…