نوشته‌ها

چرا آنچه مربوط به تمدن ماست افسانه و خرافات است!

/
متن شبهه یا سوال:تا حالا به این موضوع فکر کردین؟رستم 700 سال ع…

کوروش کبیر ما رو ببخش، من ایرانی نیستم!

/
متن شبهه یا سوال: کوروش کبیر ما رو ببخش من ایرانی نیستم چو…

عرب ستیزی فردوسی در شاهنامه!

/
متن شبهه یا سوال: آیا دو بیت زیر از سروده های فردوسی است؟ «ع…