نوشته‌ها

نیک‌پی شهردار تهران اعدام شد!

/
متن شبهه یا سوال: نیک‌پی شهردار تهران اول انقلاب اعدام شد…

روزنامه دنیای اقتصاد: اعدام رئیس كل بانك مركزی در سال ۱۳۵۹

/
متن شبهه یا سوال:روزنامه دنیای اقتصاد: اعدام رئیس كل بانك مركزی در سا…