نوشته‌ها

روزنامه دنیای اقتصاد: اعدام رئیس كل بانك مركزی در سال ۱۳۵۹

/
متن شبهه یا سوال:روزنامه دنیای اقتصاد: اعدام رئیس كل بانك مركزی در سا…

مصباح یزدی: تجاوز جنسی و شکنجه برای گرفتن اقرار و اعتراف جایز است!

/
متن شبهه یا سوال:با عرض سلام ... به تازگي عكسي از يك نوشته …