نوشته‌ها

روزنامه دنیای اقتصاد: اعدام رئیس كل بانك مركزی در سال ۱۳۵۹

/
متن شبهه یا سوال:روزنامه دنیای اقتصاد: اعدام رئیس كل بانك مركزی در سا…

آیت الله طالقانی: حتی برای زن‌های مسلمان هم در حجاب اجباری نیست!

/
متن شبهه یا سوال : «سخنان آیت الله طالقانی در مود حجاب در رو…