نوشته‌ها

سهم نهاد های منصوب رهبری در مشکلات اقتصادی چقدر است؟!

/
متن شبهه یا سوال: نهادهای ذیل تحت امر رهبری نظام هستند و مس…

ماجرای مواجه شدن رهبری با دختری که سگی در آغوش داشت!

/
متن شبهه یا سوال: ماجرای مواجه شدن رهبری با دختری که سگی در آ…

نور پردازی ماشین رهبری برای نورانی تر دیده شدن!

/
متن شبهه یا سوال:« عکس نورپردازی ماشين مخصوص رهبری برای نو…

چرا به ولی فقیه امام می‌گویند مگر فقط این لقب مخصوص امام معصوم نیست؟

/
متن سوال یا شبهه: چرا به ولی فقیه امام میگویند مگر فقط این لقب مخصو…