نوشته‌ها

ماجرای گران شدن کرایه درشکه در زمان رضاخان

/
متن شبهه یا سوال: ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﺿﺎﺷﺎه ﮔﻔﺘﻦ:ﮐﺮﺍﯾﻪﺩﺭﺷﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻭﻥ ﺷﺪه !!! ﻟﺒ…

رضاخان، فخرالدوله و عرق فروش ارمنی!

/
متن شبهه یا سوال: میگویند وقتی رضا شاه تصمیم گرفت بانک ملّی ر…

حکایت لخت کردن آخوندها توسط رضا شاه در سال 1300

/
متن شبهه یا سوال: حکایت لخت کردن آخوندها توسط رضا شاه در سال 1300: برگرف…

بیست خدمت رضاخان به ایران!

/
متن شبهه یا سوال: «بیست خیانت مهم رضا خان مزدور از خدا بی خ…