نوشته‌ها

ازدواج عایشه با پیامبر (ص) در سن 6 سالگی واقعیت ندارد

/
متن شبهه یا سوال:«لکه ننگ زندگی پیامبر با عایشه در شش سا…

کشته شدن تمام مردان بالغ یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع)!

/
متن شبهه یا سوال: آیا کشته شدن تمام مردان بالغ یهود بنی قریظه …

وعده های ماندگار خمینی!

/
متن شبهه یا سوال:« صرفا جهت یاداوری خاطرات ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ ۸ ﺍﺳﻔ…

چرا خدایت 124000 راهنمای خود را در منطقه خاورمیانه فرستاده است؟!

/
متن شبهه یا سوال: «دوست مسلمان من! تا به حال پیش خود فکر کرد…

شهر هرت کجاست؟

/
متن شبهه یا سوال: شهر هرت کجاست؟ - شهر هرت جایی است که رنگه…

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻧﺪ؟

/
متن سوال یا شبهه: «ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯﮐﺮﺩ…