نوشته‌ها

اشتباه خداي محمد در قرآن در سوره واقعه و بلد

/
متن شبهه یا سوال: اشتباه خداي محمد در قرآن قرآن در سوره واقع…

می‌گویند خدا جای حق نشسته!!!

/
متن شبهه یا سوال: هر کجا میروم ظلم می بینم و همه می گویند …

چرا خدایت 124000 راهنمای خود را در منطقه خاورمیانه فرستاده است؟!

/
متن شبهه یا سوال: «دوست مسلمان من! تا به حال پیش خود فکر کرد…

خدا به منزله ی یک «تابلو ایست» است که ذهن بشر را از کاوش بیشتر باز می‌دارد

/
متن شبهه یا سوال: خدا به منزله ی یک «تابلو ایست» است که ذهن ب…