نوشته‌ها

چرا آنچه مربوط به تمدن ماست افسانه و خرافات است!

/
متن شبهه یا سوال:تا حالا به این موضوع فکر کردین؟رستم 700 سال ع…

نظر شما درباره چله کلیمیه چیست؟

/
متن شبهه یا سوال: نظر شما درباره چله کلیمیه چیست ؟ از اول ماه ذ…

چرا خدا بعذ از گذشت بیش از 1000 سال از آخرین معجزه دیگر معجزه ای نشان نداده؟

/
متن شبهه یا سوال: چرا خدا بعد از گذشت بیش از 1000 سال از آخرین مع…