نوشته‌ها

تاثير گره زدن سبزه در گشايش بخت

/
متن شبهه یا سوال:آیا گره زدن سبزه برای گشایش بخت و یا ارتبا…

کوروش کبیر ما رو ببخش، من ایرانی نیستم!

/
متن شبهه یا سوال: کوروش کبیر ما رو ببخش من ایرانی نیستم چو…

انقلاب نتيجه نا آگاهى بود، جنگ نتيجه انقلاب بود؟!

/
متن شبهه یا سوال:«انقلاب نتيجه ناآگاهى بود ، جنگ نتيجه انقلاب بود عق…

بیست خدمت رضاخان به ایران!

/
متن شبهه یا سوال: «بیست خیانت مهم رضا خان مزدور از خدا بی خ…