نوشته‌ها

قطام افسانه یا واقعیت؟

/
متن شبهه یا سوال: داستان قطام افسانه است یا واقعیت؟ آیا ابن ملجم…

نسبت فامیلی امام حسین (ع) و یزید!!!

/
متن شبهه یا سوال: نام: یزید شهرت: بنی امیه نام پدر: معاویه نام…

آیا امام حسن و امام حسین (ع) در حمله اعراب به ایران شرکت داشتند؟

/
متن شبهه یا سوال: در تاریخ طبری آمده است که امام حسن و امام حسین…

چقدر کسی باید ناقص العقل باشد؟ گردیدن دور سنگ، کشتن یهودی بالغ، ازدواج با دختر۶ ساله، علم بی‌کران

/
متن شبهه یا سوال: متاسفانه با گسترش برنامه های ارتباط مجازی ، م…