نوشته‌ها

سوء استفاده رسانه ای از تظاهرات ضد ایرانی در برابر سفارت ایران در کابل

/
متن شبهه یا سوال: مرگ بر ایران در افغانستان کلا وقتی بیش از حد بها بدی نتیجش میشه ای…

اعدام های «انقلابی» خلخالی به دستور خمینی سال 66 در ایران

/
متن شبهه یا سوال: اعدام های «انقلابی» خلخالی به دستور خمینی سال 66 …

دخترانِ باکره به بهشت می‌روند!

/
متن شبهه یا سوال: چندی میشود که من یک سوالی برایم پیش آمده ک…

ماجرای گران شدن کرایه درشکه در زمان رضاخان

/
متن شبهه یا سوال: ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﺿﺎﺷﺎه ﮔﻔﺘﻦ:ﮐﺮﺍﯾﻪﺩﺭﺷﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻭﻥ ﺷﺪه !!! ﻟﺒ…

نیک‌پی شهردار تهران اعدام شد!

/
متن شبهه یا سوال: نیک‌پی شهردار تهران اول انقلاب اعدام شد…

روزنامه دنیای اقتصاد: اعدام رئیس كل بانك مركزی در سال ۱۳۵۹

/
متن شبهه یا سوال:روزنامه دنیای اقتصاد: اعدام رئیس كل بانك مركزی در سا…

آیا اعدام های سال 67 براساس حکم اسلام بود؟

/
متن شبهه یا سوال:آیا اعدام های سال 67 براساس حکم اسلام بود؟…