نوشته‌ها

خوش بحال کسانی که زنجیر نمی‌زنند، سینه نمی‌زنند!

/
متن شبهه یا سوال:خوش بحال کسانی که زنجیر نمیزنند !!! ام…