نوشته‌ها

فایده دین چیست؟ چرا باید دین داشته باشیم؟

/
متن شبهه یا سوال:فایده دین چیست؟ چرا باید دین داشته باشیم؟…

چرا از همان ابتدا کعبه قبله مسلمانان نبود؟

/
متن شبهه یا سوال: چرا از همان ابتدا کعبه قبله مسلمانان نبود؟…

ازدواج عایشه با پیامبر (ص) در سن 6 سالگی واقعیت ندارد

/
متن شبهه یا سوال:«لکه ننگ زندگی پیامبر با عایشه در شش سا…

چرا ارث زن نصف مرد است؟

/
متن شبهه یا سوال:چرا ارث زن نصف مرد است؟…

بریدن سر از سنت های اعراب و مسلمانان است!

/
متن شبهه یا سوال:آیا بریدن سر و آورن از نزد خلفا و حاکمان از سنت…

گاندی: کشت و کشتار و اذیت و آزار مردم از جایی شروع می‌شود که؟!

/
متن شبهه یا سوال:اگر کسی میخواهد به تنهایی به بهشت برود ان…

سوزاندن مسلمانان مسیحی شده توسط امام علی (ع)!

/
متن شبهه یا سوال:«طبق گزارش روضه - الصفا مولای متقیان مسل…

با اسلام به کجا میرویم؟!

/
متن شبهه یا سوال: با اسلام به کجا میرویم !؟؟؟ 1.نزدیک ۱۴۰۰سال است مردم…

اسلام همان داعش است، قرآن می‌گوید دست زن و مرد سارق را قطع کنید

/
متن شبهه یا سوال: تعارضات اسلام با داعش کجاست؟ در حالیکه در آ…