نوشته‌ها

ازدواج عایشه با پیامبر (ص) در سن 6 سالگی واقعیت ندارد

/
متن شبهه یا سوال:«لکه ننگ زندگی پیامبر با عایشه در شش سا…

تاثير گره زدن سبزه در گشايش بخت

/
متن شبهه یا سوال:آیا گره زدن سبزه برای گشایش بخت و یا ارتبا…

چگونگی گسترش نسل انسان ها از آدم و حوا

/
متن شبهه یا سوال: طبق اعتقاد مسلمانان اولين و تنها انسان ها آدم و ح…

آیا فَرج همسر برای برادر شوهر حلال است؟!

/
متن شبهه یا سوال: قرض دادن همسر ! شیخ طوسی روایت کرده که ؛ از ا…

شهر هرت کجاست؟

/
متن شبهه یا سوال: شهر هرت کجاست؟ - شهر هرت جایی است که رنگه…

امام صادق (ع): با کُردها همنشین مشو؛ زیرا ایشان گروهی از جن هستند!

/
متن شبهه یا سوال:توهین امام ششم شیعیان به کوردهای غیور …

ﺑﺎﻧﻮ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺪﺍﻡ ﺣﻖ ﺯﻧﺎﻧﮕﯿﺖ ﺩﺭ ﻻﺑﻪ ﻻﯼ ﺧﻄﻮط ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺁﯾﯿﻦ ﻋﺮﺏ می‌گردی؟!

/
متن شبهه یا سوال: «ﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﻮﻣﻦ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﺩ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺁ…

چگونه امام کاظم(ع) که همیشه در زندان بودند، این همه فرزند داشتند؟

/
متن شبهه یا سوال: «امام موسی کاظم 37 سالگی از دنیا رفت. درت…

به چه دلیل داشتن بیش از چهار همسر برای حضرت محمد (ص) اشکالی نداشته است؟

/
متن شبهه یا سوال: به چه دلیل داشتن بیش از چهار همسر برای حضر…