نوشته‌ها

می‌گویند خدا جای حق نشسته!!!

/
متن شبهه یا سوال: هر کجا میروم ظلم می بینم و همه می گویند …