اگر خیلی حواس پرتی، سه بار یواشکی تو نماز تف کن!!!

/
مجری شبکه وهابی وصال فارسی: اگر خیلی حواس پرتی، سه بار یواشکی تو …

صف طولانی خیرات در کره جنوبی!!!

/
صف خیرات در کره جنوبی!!! منطقه برج مخابراتی در تپه های مرکز…

شفا گرفتن عالم اهل سنت با تربت امام حسین (ع)

/
شفا گرفن عالم اهل سنت با تربت امام حسین علیه السلامابو مح…