هزینه 10 تریلیونی زنان ایرانی برای لوازم آرایشی!

/
هزینه 10 تریلیونی زنان ایرانی برای لوازم آرایشی !!! / ایران ه…

مجموعه قوانین زرتشت؛ تطهیر با ادرار حیوانات و انسان ها

/
تطهیر با ادرار حیوانات و انسان ها برای کسانی که جسد مرده ای …

روز جشن یهود به مناسبت کشتن هزاران ایرانی؛ جشن پوریم

/
جشن «پوریم» یکی از سنت‌های قدیمی قوم یهود است که در دهه‌های …

به صلیب کشیدن خود برای گرامیداشت عیسی مسیح در فیلیپین

/
به صلیب کشیدن خود برای گرامیداشت عیسی مسیح در فیلیپینهر سال در ر…

نظر علمای اهل سنت در رابطه با توسل به اموات!

/
جواز (جایز شمردن) توسل به اموات از دید جمهور علمای اهل سنت …

پیاده روی کاتولیک های مسیحی در کاستاریکا به سمت معبد مقدس

/
پیاده روی کاتولیک های مسیحی در کاستاریکا بسمت معبد مقدساین مراسم از مع…

تجمع سالیانه در مقابل معبد فاتیما در پرتقال!

/
یکی از تجمعات مورد توجه در آیین مسیحیت ؛ تجمع سالیانه در مقابل معبد ف…

وندیداد اوستا؛ نبش قبر موجب شعف زمین

/
وندیداد اوستانبش قبر و بیرون آوردن جسد مرده انسان یا لاشه سگ مو…

وندیداد اوستا؛ شاش گاو همراه با خاکستر نخستین خوراک این زن

/
وندیداد اوستانخستین خوراک زنی که کودک مرده بدنیا بیاورد …