خدا به هرکس بخواهد روزی بی‌حساب می‌دهد! این با عدالت خدا سازگار است؟

/
متن شبهه یا سوال:معنای این آیه چیست که خدا به هر کسی که بخواهد …

فضیلت خواندن سوره فتح، نصر و یس در شب اول ماه رمضان!

/
متن شایعه: حضرت محمد(ص) فرمود: هرکس سوره فتح را در شب اول ماه…

ازهرکس می‌پرسی چرا روزه می‌گیری همان جواب نخ نمای همیشگی رامی‌دهد

/
متن شبهه یا سوال: «ازهرکس میپرسی چراروزه میگیری همان جواب نخ نمای همیشگی …

چرا ما باید به خاطر اشتباه حضرت آدم(ع)، در کره زمین مجازات شویم؟

/
متن شبهه یا سوال: چرا ما باید به خاطر اشتباه حضرت آدم(ع)، با گرفت…

چگونه علم خداوند به آینده نیامده تعلق می‌گیرد؟

/
متن شبهه یا سوال: چگونه علم خداوند به آینده نیامده تعلق می‌گی…

خاطره ای از خواندن نماز به زبان فارسی

/
متن شبهه یا سوال:چرا نمی شود نماز را به زبان فارسی خواند؟…

پیرمرد گفت: چرا روزه‌ام، فقط آب و غذا میخورم

/
متن شبهه یا سوال: در ماه رمضان چند جوان، پیر مردی را دیدند ک…