ﺑﺎﻧﻮ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺪﺍﻡ ﺣﻖ ﺯﻧﺎﻧﮕﯿﺖ ﺩﺭ ﻻﺑﻪ ﻻﯼ ﺧﻄﻮط ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺁﯾﯿﻦ ﻋﺮﺏ می‌گردی؟!

کد : 11062

متن شبهه یا سوال:

«ﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﻮﻣﻦ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﺩ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺁﯾﻪ 3 ﺳﻮﺭه ﻧﺴﺎﺀ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ 4ﺯﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﺁﯾﻪ 34 ﺳﻮﺭه ﻧﺴﺎﺀ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﮐﺘﮏ ﺑﺰﻧﺪ!

ﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﻮﻣﻦ ﻭﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪﺑﭙﺬﯾﺮﺩ ﻃﺒﻖ ﺁﯾﻪ 11 ﺳﻮﺭه ﻧﺴﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﺭﺙ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ!

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺍﻧﺪﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺁﯾﻪ 223 ﺑﻘﺮة ﮐﺸﺘﺰﺍﺭ ﻣﺮﺩ ﻟﻘﺐ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﻫﺮﻃﻮﺭﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻧﮑﺎﺡ ﮐﻨﺪ!

ﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﻮﻣﻦ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺍﻧﺪﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺁﯾﻪ 34 ﻧﺴﺎﺀ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﮐﻤﺘﺮﺍست ﻭ ﻣﺮﺩ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺁﻧﮑﻪ ﺧﺮﺟﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﺍﻭﺳﺖ!

ﻭ ﻃﺒﻖ ﺁﯾﻪ 24 ﻧﺴﺎﺀ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﮐﺎﻻﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻧﮑﺎﺡ ﮐﺮﺩ!

ﺣﺎﻝ ﺑﺎﻧﻮ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺪﺍﻡ ﺣﻖ ﺯﻧﺎﻧﮕﯿﺖ ﺩﺭ ﻻﺑﻪ ﻻﯼ ﺧﻄﻮط ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺁﯾﯿﻦ ﻋﺮﺏ ﻣﯿﮕﺮﺩﯼ !؟»

پاسخ اجمالی

۱. نگارنده ی شبهه با دروغ پردازی و برداشت های شخصی خودش از آیات، سعی در القای نیت شیطانی خود را دارد.

۲. اگر کسی میخواهد جایگاه زن در اسلام را بشناسد باید به تمام حقوق زن و تمام بخش های دین توجه کند و نه بخشی از آن.

چرا کسانی که اینگونه شبهاتی را منتشر میکنند توجهی به حقوق‌ واجب زن از جمله مهریه و نفقه ندارند؟

چرا به روایات و آیاتی که جایگاه و شان زن را بسیار عظیم و بلکه بالاتر از مردان معرفی میکنند، ندارند؟

۳. بسیاری از کشورها و قوانین با آنکه تلاش بسیاری کرده اند که حقوق زنان را حفظ کنند اما هیچکدام به اندازه حقوق و قوانین اسلام موفق نبوده اند.

در بعضی کشورها آنچنان جانب زنان را گرفته اند که حقوق مردان پایمال شده و برخی دیگر بالعکس.

اما در اسلام بجای افراط و تفریط و نگاه جانبدارانه و جنسیتی، به حقوق زن و مرد با هم و با توجه به حقوق جامعه و خانواده نگاه شده.

۴. به تک تک شبهات مذکور در متن در پاسخ تفصیلی پاسخ داده خواهد شد.

پاسخ تفصیلی

1. نویسنده شبهه با ترجمه و برداشت غلط از آیات قرآن تلاش دارد نیت شیطانی خود را القا کن؛ در حالیکه برای فهم قرآن مانند همه کتابها ، آشنایی با فرهنگ و زبان آن لازم است . استفاده از ترجمه به تنهایی کافی نیست و باید به تفاسیر مراجعه نمود .

2. آیه ۳ سوره نسا دستور به تعدد زوجات نمی دهد ! بلکه اشاره دارد شرط ازدواج با بیش از یک همسر ، آنهم بنا به شرایط و اقتضائات آن زمان ، رعایت عدالت میان آنهاست .
این آیه با محدود نمودن مردان که تا پیش از آن به تعداد دلخواه همسر اختیار می کردند ، از تضییع حقوق زنان جلوگیری کرده است .

3. توصیه آیه ۳۴ سوره نساء برای حفاظت و صیانت از کانون خانواده است و مراتبی دارد که انجام هر مرحله منوط به انجام مراحل قبل و بی نتیجه بودن آنهاست که صراحتا بیان شده است :
الف) پند و اندرز دهید!
ب) در بستر از آنها دوری نمایید!
ج) آنها را تنبیه کنید!
د) اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعدّی بر آنها نجویید!

4. مرحله تنبیه شرایطی دارد و منظور زدن با چوب مسواک و مانند آن است که سخت و دردآور نباشد و بدون اثر و آسیب باشد . این روش اصولا زدن محسوب نمی شود! در واقع نوازشی توام با تذکر جدی است و پیشوایان معصوم ما صراحتا این مطلب را تشریح فرموده اند .

5. در اسلام ، زن در شخصیت و كمال انسانی با مرد برابر است و موضوع ارث به مسئولیت های اقتصادی مرد در خانواده و جامعه باز می گردد . دادن نفقه ، مهر ، دیه عاقله ، شركت در جهاد و پرداخت حقوق واجب اجتماعی بر عهده مردان است و اسلام برای ایجاد تعادل میان مسئولیت و حق این احكام را وضع نموده است. مرد تکلیف دارد آنچه ارث می برد را هزینه کند ، اما زن تکلیفی ندارد و می تواند پس انداز کند . زنان همیشه نصف مردان ارث نمی برند !

پس بهتر است سؤال را این طور مطرح كنیم: چرا در برخی موارد ارث زنان نصف مردان است؟
اما رضا علیه السلام در پاسخ به این سئول فرمود: “زن وقتی كه شوهر كرد، مالی به عنوان مهر می گیرد و هزینه زندگی وی بر عهده مرد است و مرد باید نفقه و سایر مخارج زن را بدهد، ولی بر عهده زن چیزی نیست، از این جهت حق مرد بیشتر است.
(حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص ۴۳۷)

6. شأن نزول آیه ۲۲۳ سوره بقره این بوده که یهود وقت‏هاى معینى را براى آمیزش با زنان مطرح می كرده‏ اند که اسلام در این آیه چنین محدودیتی را بی اعتبار دانست.
( آیة 223 بقرة بصورت تفصلی در همین سایت در سوال 10049 بررسی شده است.)

7. مقصود از تشبیه زنان به كشتزار، خود زنان نیستند بلكه جایگاه نطفه در زن است که محل باروری و رشد نسل است و براى پرهیز از نام بردن مستقیم و رعایت عفت كلام ، در قرآن اینگونه یاد شده و از این نمونه در قرآن فراوان داریم.
( آیة 223 بقرة بصورت تفصلی در همین سایت در سوال 10049 بررسی شده است.)

8. در آیه ۳۴ سوره نساء «قوامیت» به معنای سلطه یا برتری مردان به زنان نیست بلکه «قوامون علی النسا» به معنای سرپرستی، کارپردازی و نگهبانی مرد برای خانواده است تا تكیه گاه زن و فرزندان قرار گیرد .
دین اسلام هیچ گاه مرد را بر زن و زن را بر مرد برتری نداده بلکه همه با هم برابرند چه مرد ، چه زن ، چه سیاه ، چه سفید و … بلکه ملاک برتری نزد خداوند تقواست.

يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ (حجرات/13)
ترجمه: اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفريديم، و شما را ملّت ملّت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست. بى‏ترديد، خداوند داناى آگاه است.

9. حکم بردگی تنها مربوط به کافرانی بود که در تهاجم نظامی و با هدف نابودی سرزمین اسلامی شرکت کرده باشند، آنهم با صلاحدید حاکم اسلامی و نه همیشه ؛ این حکم در زمانی که برده گیری قانون جاری بوده حکمی عادلانه و در جهت رعایت مصلحت جامعه اسلامی و حتی رعایت حال جنگجویان مغلوب بوده و اسلام این اجازه محدود را داد تا مشرکان به حمله بر کشور اسلامی گستاخ نشوند.
(مسئله بردگی و کنیز در سوال 10018 در همین سایت بررسی شده)

10. پس بردگی نه تنها شامل بانوان مسلمان نیست بلکه فقط مختص به متجاوزین به اسلام و مسلمانان بوده است و در زمان حال هم موضوعیت ندارد.
(مسئله بردگی و کنیز در سوال 10018 در همین سایت بررسی شده)

11. اسلام در دوره ای برای زن کرامت و حقوق مختلف در ابعاد مدنی ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی قائل شده و لطیف ترین خطابها را برایش در نظر گرفته است که در جای جای جهان ، زن بدون کوچکترین حق فردی یا اجتماعی و در حکم یک کالا خرید و فروش می شد و یا همراه جسد شوهرش سوزانده می شد و …

12. کسانیکه مدعی اند دین اسلام حقوق زن را ضایع کرده و نابرابری در آن موج میزند (که باطل بودن این مطلب مثل روز روشن است و متن های شبهه انگیز بالا تنها از ذهن های مریض و مغرض که هیچ آگاهی از دین ندارند ایجاد می گردد.) به متن زیر که گزارشی است از چند کشور و تضییع حقوق زنان در آنجا توجه کنند ؛

– کانادا به عنوان مقید ترین کشور دنیا به امور حقوق بشری و حساس بر این موضوع معرفی شده است ولی کانادا در حوزه حقوق زنان هم اکنون با چالش جدی مواجه شده است:

معتبرترین پژوهش در این حوزه از سوی مرکز آماری کانادا (جانسون اند سکا) انجام شد که شامل ۱۲٬۳۰۰ نمونهٔ تصادفی از زنان کانادایی بود، یافته‌های این پژوهش حاکی از این بود که از هر ۳ زن یکی از آن‌ها تجاوز جنسی را تجربه کرده بود و تنها ۶٪ از این موارد به پلیس گزارش شده بود ، ۴۰ تا ۷۰ درصد زنان کشته شده در این کشور ، توسط شریکان جنسی خود خود به قتل رسیده‌اند.

گزارش سازمان ملل حاکی است که باز هم در کانادا، زنان بومی پنج برابر دیگر زنان، بر اثر خشونت کشته می‌شوند. مجمع زنان بومی کانادا طی گزارشی اعلام کرده است که در کانادا بیش از ۵۸۲ مورد آدم‌ربایی و قتل زنان بومی به ثبت رسیده است که تا کنون دولت هیچ‌گونه تحقیقی در مورد علل این موضوع انجام نداده است.

یک پژوهش نیز بر روی نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله کانادایی فاش ساخته که اولین ارتباط جنسی ۵۴ درصد از دختران در این کشور، به صورت اجبار و ناخواسته بوده است.

– بارونس هلناکندی، کارشناس حقوق بشر بیان کرد که تبعیض جنسیتی در جامعه انگلیس یک مشکل اساسی به شمار می‌آید و زنان قربانی به دلیل ترس از موقعیت کاری‌شان و یا از دست دادن آن در برابر همکارانی که آنها را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‌اند سکوت اختیار می‌کنند.

موارد زیر اطلاعات و نمودارهایی از خشونت خانوادگی علیه زنان در بریتانیاست:
– هر ساله سه میلیون زن خشونت را تجربه می‌کنند و تقریبا نیمی از این حوادث جدی است و تکرار می‌شود.
– تقریبا نیمی از زنان در انگلیس و ولز در طول زندگی خود، تجاوز جنسی، مزاحمت و خشونت خانوادگی را تجربه می‌کنند.
– در سال ۲۰۰۲، ۱۱۶ زن توسط معشوقه‌های مرد یا معشوقه‌های مرد سابق خود کشته شدند.
– در سال ۲۰۰۲ حوادث خشونت خانوادگی علیه زنان در طول سال گذشته ۹/۱۲ میلیون مورد برآورد شد.

نزدیک به ۸۰٫۰۰۰ زن هر ساله در بریتانیا قربانی تجاوز جنسی یا تجاوز جنسی نافرجام می‌شوند.

13. با توجه به پروژه اسلام هراسی و اسلام ستیزی که توسط دشمنان در دنیا به راه انداخته اند تا چهره اسلام را زشت نمایان کنند اما غربی ها و مخصوصا زنان غربی تمایل بسیاری به پیوستن به دین اسلام را دارند ، سالانه ۱۰۰ هزار نفر از مردم آمریکا مسلمان می‏شوند که البته این آمار فقط مربوط به ایالات متحده آمریکا است.
این امر ناشی از معارف بالای دین اسلام و اهمیت دادن بحقوق زن و مرد است.

مطالعه بیشتر

islamquest.net/fa/archive/question/692

shayeaat.ir/post/271

soalcity.ir/node/151

yon.ir/223baghare

hawzah.net/fa/Question/View/62597

shayeaat.ir/post/336

yon.ir/zandardin

yon.ir/HoghonZ01
yon.ir/HoghonZ02

afkarnews.ir/fa/tiny/news-257090

dana.ir/805418

the14.ir/fa/?p=2562

the14.ir/fa/?p=3025

the14.ir/11062


برچسب ها: , , , , , , , ,
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله ی امنیتی *