کشته شدن تمام مردان بالغ یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع)!

کد : 10180

متن شبهه یا سوال:

آیا کشته شدن تمام مردان بالغ یهود بنی قریظه که کافر هم نبودند، بدست امام علی(ع) حقیقت دارد؟ تعداد کشته شدگان چند نفر بود؟
مدتی است که این سوال در فضای مجازی در قالب های گوناگون بصورت شبهه مطرح می‌شود، لطفا جواب کاملی ارائه دهید.

پاسخ اجمالی

1. ميان پيامبر و بني‌قريظه و دو طايفه ديگر يهود، پيماني منعقد شده بود، يهود بني‌قريظه، در جريان جنگ احزاب (خندق)، شهر مدينه را دچار نا امني کردند و پیمان خود را شکست. بطوریکه براي ترساندن مسلمانان به خانه‌هاي آنان ريختند.

2. به روايت تاريخ مجازات يهوديان بني‌قريظه، بر اساس حکم تورات انجام شد. سعد با بني‌قريظه هم‌ پيمان بود و بني‌قريظه پذيرفتند به هر صورت که سعد داوري و حَکَم بین یهودیان و مسمانان قرار گیرد، و با انتخاب یهودیان پیامبر اکرم (ص) نیز حَکَمیت سعد را پذیرفت. او داوري کرد مردان آنان که در توطئه شرکت داشتند، کشته شوند؛ زنان و کودکان اسير گردند؛ اموال شان در اختيار مسلمانان قرار گيرد.

3. کساني که کشته شدند، جنگجويان و توطئه‌گران بني‌قريظه بودند، نه آنکه تمام مردان بالغ کشته شده باشند این حرف دروغ بزرگی است.

4. گزارش‌ها درباره تعداد کساني که کشته شدند، بسيار متفاوت است. يهوديان، در طول تاريخ سعي کرده‌اند که مظلوم نمايي کنند؛ به عنوان مثال درباره کشته شدگان يهود در جنگ جهاني دوم، آمار بسيار متفاوت و اغراق آميز است. برخي شش ميليون، بعضي هشت ميليون و حتي نه ميليون تن و… آمده است.

5. در اين که تعدادي از جنايتکاران و توطئه‌گران يهوديان بني‌قريظه کشته شده‌اند، ترديدي نيست، ولي چند نفر و چه افرادي بودند، توسط چه کساني و چگونه کشته شدند، جاي بحث و ترديد فراواني است.

6. در اسلام اسيران عادي را اعدام نمي‌کنند اما کساني که از سران دشمن به حساب مي‌آيند يا اگر آزاد شوند از دشمني و جنگ دست بر نمي‌دارند، حاکم اسلامي مي‌تواند آنان را به قتل برساند. يهوديان بني قريظه که کشته شدند، جزو همين گروه بودند.

پاسخ تفصیلی

با توجه به اینکه این مطلب در ضمن سوال با کد 10023 جواب داده شد، ولی برای آنکه دوباره در فضای مجازی در حال انتشار و گسترش است بر خود لازم دیدیم تا در یک پست جداگانه به آن پرداخته شود؛

براي روشن شدن ماجراي جنگ با بني قريضه نكاتي ياد آوري مي‌شود:

1. ميان پيامبر و بني‌قريظه و دو طايفه ديگر يهود، پيماني منعقد شده بود که براساس آن، تعهد کرده بودند که هرگز عليه پيامبر و ياران وي قدمي برندارند. با دست و زبان به آنان صدمه‌اي نرسانند، نيز اسلحه و مرکب در اختيار دشمنان حضرت قرار ندهند. اگر برخلاف اين رفتار نمودند، پيامبر با آنان همانند دشمن رفتار نمايد. (فروغ ابديت، ج1، ص 466)

2. يهود بني‌قريظه، در جريان جنگ احزاب (خندق)، شهر مدينه را دچار نا امني کردند و پیمان خود را شکست. بطوریکه براي ترساندن مسلمانان به خانه‌هاي آنان ريختند. اگر مراقبت پيامبر نبود و گروهي را براي استقرار امنيت در شهر، از لشکرگاه به داخل شهر اعزام نمي‌کرد، چه بسا نقشه شوم بني قريظه عملي مي‌شد. شهر به دست آنان سقوط مي‌کرد. مجاهدان مسلمان را مي‌کشتند و اموال شان را به غنيمت مي‌گرفتند. زنان و اولاد آنان را اسير مي‌کردند. (همان، ص 155)

3. حکم تورات که کتاب خود یهودیان است، درباره جنگ چنين است: «هنگامي که به قصد نبرد، آهنگ شهري نموديد، نخست آنان را به صلح دعوت نما، اگر آن ها از در جنگ وارد شدند، شهر را محاصره کن. چون بر شهر مسلط گشتي، همه مردان را از دم تيغ بگذران، ولي زن‌ها و کودکان و حيوانات و هر چه در شهر موجود است، همه را به عنوان غنيمت بردار». ( تورات،‌سفر تثنيه، فصل 20)

4. به روايت تاريخ مجازات يهوديان بني‌قريظه، بر اساس حکم تورات انجام شد. سعد با بني‌قريظه هم‌ پيمان بود و بني‌قريظه پذيرفتند به هر صورت که سعد داوري و حکم بین یهودیان و مسمانان قرار گیرد، و با انتخاب یهودیان پیامبر اکرم (ص) نیز حکمیت سعد را پذیرفت. او داوري کرد مردان آنان که در توطئه شرکت داشتند، کشته شوند؛ زنان و کودکان اسير گردند؛ اموال شان در اختيار مسلمانان قرار گيرد. (ارشاد، ج1، ص 98 ـ 99)

5. پيامبر پذيرفته بود که يهود بني قريظه با وجود خيانت بزرگي که کرده بودند، مي‌توانستند اسلام بياورند، تا از جنايات آنان صرف نظر کند و آنان به زندگي خود ادامه دهند، ولي یهودیان لجاجت کرده، بر دشمني نسبت به اسلام پافشاري کردند! (همان، ص 103)

6. در تفسیر المیزان گفت و گوی میان بزرگ یهود بنی قریظة با آنها چنین ذکر شده است:

كعب بن اسد (بزرگ بنی قریظة) به یهودیان گفت: اى گروه يهود بلايى است كه مى‏‌بينيد به شما روى آورده، و من يكى از سه كار را به شما پيشنهاد مى‏كنم، هر يك را صلاح ديديد عملى كنيد.
پرسيدند، بگو ببينيم چيست؟ گفت: اول اينكه بياييد با اين مرد بيعت كنيم، و دين او را بپذيريم، براى همه شما روشن شده كه او پيغمبرى است مرسل، و همان شخصى است كه در كتاب آسمانى خود نامش را يافته ‏ايد، اگر اين كار را بكنيم، هم جان و مال و زنانمان محفوظ مى‏‌شود، و هم دين خدا را پذيرفته ‏ايم.
گفتند: ما هرگز از دين تورات جدا نخواهيم شد، و آن را با دينى ديگر معاوضه نخواهيم نمود.

گفت: دوم اينكه اگر آن پيشنهاد را نمى‏‌پذيريد، بياييد فرزندان و زنان خود را به دست خود بكشيم، و سپس با محمد نبرد كنيم، و حتى اموال خود را نيز نابود كنيم، تا بعد از ما چيزى از ما باقى نماند، تا خدا بين ما و محمد حكم كند، اگر كشته شديم بدون دل واپسى كشته شده ‏ايم، چون نه زنى داريم، و نه فرزندى و نه مالى، و اگر غلبه كرديم تهيه زن و فرزند آسان است.
گفتند: مى‏‌گويى اين يك مشت بيچاره را بكشيم؟ آن وقت ديگر چه خيرى در زندگى بدون آنان هست؟

گفت: اگر اين را هم نمى‌‏پذيريد بياييد همين امشب كه شب شنبه است، و محمد و يارانش مى‌‏دانند كه ما در اين شب نمى‏‌جنگيم، از اين غفلت آنان استفاده نموده به ايشان شبيخون بزنيم، گفتند: آيا حرمت شب شنبه خود را از بين ببريم؟ و همان كارى را كه گذشتگان ما كردند بكنيم، و به آن بلاى كه مي‌دانى دچار شدند، و مسخ شدند ما نيز دچار شويم؟ نه، هرگز اين كار را نمى‏‌كنيم، كعب بن اسد وقتى ديد هيچ يك از پيشنهادهايش پذيرفته نشد، گفت: عجب مردم بى عقلى هستيد، خيال مى‌‏كنم از آن روز كه به دنيا آمده‏ ايد حتى يك روز هم در خود حزم و احتياط نداشته ‏ايد.
با توجه به مطالب بالا روشن شد که آنها دانستند که حضرت (ص) حق است و در این حال باز هم لجاجت نمودند.

7. پيش از بني‌قريظه، پيامبر(ص) يهوديان بني‌قينقاع و بني‌النضير را بخشيد؛ اما آنان رفتند و کفار قريش را تحريک کردند، که جنگ بدر و احزاب را عليه مسلمانان راه انداختند. صدمات و خسارات زيادي به مسلمانان وارد شد! اگر مجدداً به يهوديان اجازه مي‌دادند که از مدينه خارج شوند، باز عليه مسلمانان دست به توطئه و دشمني مي‌زدند.

8. گزارش‌ها درباره تعداد کساني که کشته شدند، بسيار متفاوت است. برخي تعداد آنان را چهل تن ذکر کرده و برخي بيش تر. ناهمگوني آمار، درستي گزارش‌ها را زير سؤال مي‌برد. (مصطفي صادقي، پيامبر(ص) و يهود حجاز، ص 184-192)

9. يهوديان، در طول تاريخ سعي کرده‌اند که مظلوم نمايي کنند. آمار کشته‌هاي خود را که توسط مخالفان به قتل رسيده‌اند، همچنين چگونگي کشته شدن آنان را به صورتي جلوه دهند که نشانگر مظلوميت و مقاومت آنان در راه عقيده و ايمان باشد! بر همين اساس درباره کشته شدگان يهود در جنگ جهاني دوم، آمار بسيار متفاوت و اغراق آميز است. برخي شش ميليون، بعضي هشت ميليون و حتي نه ميليون تن آمده،‌ گروهي تعداد کشته‌ها را در اردوگاه «آشويتس» يک ميليون و 350 هزار تن نوشته‌اند! در اردوگاه‌هاي ديگر اختلاف نقل‌ها متجاوز از يک ميليون تن ذکر کرده‌اند. (همان، ص 183)

10. در اين که تعدادي از جنايتکاران و توطئه‌گران يهوديان بني‌قريظه کشته شده‌اند، ترديدي نيست، ولي چند نفر و چه افرادي بودند، توسط چه کساني و چگونه کشته شدند، جاي بحث و ترديد فراواني است.
از روحيه پيامبر (ص) و عفو و بخشش حضرت، مي‌توان برداشت کرد سران يا جنگجو‌يان شان [که تعدادشان محدود بود] کشته شده‌اند.
(الصحيح من سيرة‌النبي الاعظم، ج12، ص 117)

در اسلام اسيران عادي را اعدام نمي‌کنند اما کساني که از سران دشمن به حساب مي‌آيند يا اگر آزاد شوند از دشمني و جنگ دست بر نمي‌دارند، حاکم اسلامي مي‌تواند آنان را به قتل برساند. يهوديان بني قريظه که کشته شدند، جزو همين گروه بودند.

11. با توجه به مطالب بيان شده، آنان اسيران جنگي به معناي خاص آن نبودند، بلکه در واقع پيمان شکناني بودند که از داخل به اسلام ضربه وارد کردند. حکم جاسوس را داشتند و جاسوس غير از اسير جنگي است.
همانطور که بیان شد کساني که کشته شدند، جنگجويان و توطئه‌گران بني‌قريظه بودند، نه آنکه تمام مردان بالغ کشته شده باشند این حرف دروغ بزرگی است.

12. درباره كشتار يهوديان بني قريظه به دست امام علي (ع) به نظر مي رسد امام علي (ع) نيز از جمله كساني بودند كه حكم الهي را درباره يهوديان اجرا نموده اند. اما تاريك نمايي هايي كه در اين باره انجام شده با آنچه بيان شد قابل پذيرش نبوده و مورد تاييد منابع نيست.

(براي آگاهي بيش تر به کتاب: پيامبر و يهود حجاز، نوشته مصطفي صادقي و فروغ ابديت از آيت الله جعفر سبحاني، مراجعه نماييد.)

  مطالعه بیشتر

  پيامبر و يهود حجاز، نوشته مصطفي صادقي

  فروغ ابديت از آيت الله جعفر سبحاني

  hawzah.net/fa/Question/View/64047

  valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=922

  yon.ir/wkshBG

  the14.ir/10180


  برچسب ها: , , , , , , , , ,
  0 پاسخ

  دیدگاه خود را ثبت کنید

  تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
  در گفتگو ها شرکت کنید.

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  معادله ی امنیتی *