وعده های ماندگار خمینی!

کد : 11078

متن شبهه یا سوال:

11078

« صرفا جهت یاداوری خاطرات

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ ۸ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۵۷ :
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ ۳ ﺑﻬﻤﻦ ۵۷ :
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﺩﺭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﯾﮑﺘﺎﺗﻮﺭﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ ۱۹ ﺑﻬﻤﻦ ۵۷ :
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺨﺮﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻠﺖ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﺣﺬﻑ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﯾﻢ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ ۲ ﺑﻬﻤﻦ ۵۷ :
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﺭئیس ﺟﻤﻬﻮﺭ (ﺭﻫﺒﺮ) ﮐﺸﻮﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ ۲۶ ﺩﯼ ۵۷ :
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﻫﻤﻪ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺩﺭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﻘﯿﺪه ﺁﺯﺍﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﻣﺎﺭﮐﺴﯿﺴﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﻘﯿﺪه ﺁﺯﺍﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﻣﺎ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ ۷ ﺑﻬﻤﻦ ۵۷ :
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﻣﻦ ﭘﻮﻝ ﻧﻔﺖ ﺭﺍ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯿﺎﻭﺭﻡ
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺣﻖ ﻧﻔﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ ۹ ﺑﻬﻤﻦ ۵۷ :
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻫﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺭﻫﺎ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ ۹ ﺩﯼ ۵۸ :
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺭییس ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺷﻮﻧﺪ

پیشاپیش22بهمن مبارک»

پاسخ اجمالی

متاسفانه این شبهه مانند شبهات فراوان دیگر در فضای مجازی علاوه بر آنکه صحبت ها و بیانات امام را تقطیع شده بیان کرده، با ایجاد یک شبهه طولانی مطالب کذبی را هم به امام خمینی (ره) نسبت داده است که به تفصیل به تک تک آنها در قسمت پاسخ تفصیلی پاسخ داده خواهد شد.

پاسخ تفصیلی

در ابتدا باید بیان کرد متاسفانه این شبهه مانند شبهات فراوان دیگر در فضای مجازی علاوه بر آنکه صحبت ها و بیانات امام را تقطیع شده بیان کرده ، با ایجاد یک شبهه طولانی مطالب کذبی را هم به امام خمینی (ره) نسبت داده است که به آنها اشاره میگردد.

1. ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ؛

– اولین بار که از آب و برق مجانی در ایران سخن گفته شد توسط سخنگوی دولت بازرگان ، عباس امیر انتظام بود !
– حضرت امام (ره) جهت اصلاح وعده دولت ، سخنرانی می کنند تا مردم انقلاب را صرفا در بهبود معیشت نبینند و آرمانهای انقلاب در آباد کردن دنیا و مخصوصا آخرتشان را بهتر درک نمایند .
– تاکید ایشان در ارائه این خدمات به اقشار محروم جامعه و نه تمامی اقشار بوده است .
– در سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب، آب و برق تا سطح معینی برای خانواده‌های کم‌مصرف و کم‌درآمد واقعاً مجانی بود. برخی به خاطر دارند که مصرف آب و برق تا حد معینی رایگان بود.
– علی رغم روندی که برای تحقق این هدف در نظر گرفته شده بود، متاسفانه تحرکات گروهکها، جنگ تحمیلی، تحریم های اقتصادی، کاهش فروش نفت و مسایلی از این دست مانع از آن شد.

(در ادامه سخنرانی حضرت امام در این رابطه قرار داده میشود.)

2. جمله «در حکومت اسلامی دیکتاتوری وجود ندارد» اگرچه در بیانات ایشان موجود نیست، اما اساس باور و عملکرد حضرت امام (ره) بوده است .

– برگزاری اولین انتخابات و رفراندوم کمتر از 2 ماه از پیروزی انقلاب، ایجاد نظام مردم سالاری دینی ، مجلس ، انتخابات مختلف و … موید این امر است .

3. «روحانیون نباید در سیاست دخالت کنند»

– این مطلب نقل قول ایشان از دشمنان و حکومت شاه است نه از طرف خودشان!

«…يك وقت صحبت مي‎كردند كه اين ارتش طاغوتي است و مال رژيم سابق است و اينها قابل اينكه لشكر اسلام باشند، قابل اين نيستند و اينها بايد اصلش منحل بشود. خوب، در مقابلش صحبت شد كه نه، نبايد منحل بشود. اينها نمي‎خواستند ارتش را منحل كنند. اينها مي‎خواستند كه يك قوّه بزرگي، كه مي‎تواند كار انجام بدهد، او را از دست بگيرند و كنارش بگذارند. بعدش بيايند سراغ روحانيين، كه روحانيين نبايد اصلاً دخالت بكنند در امور سياسي … بعد بيايند سراغ دولت و مردم و اينها كه آن قوا را از آنها گرفتند و اين قوّه روحاني را هم از آنها گرفتند و مردم را جدا كردند از ارتش، و مردم را جدا كردند از روحانيت، به حساب آنها برسند…»
صحیفه نور, ج13 ص347

4. «همه احزاب در ابراز عقیده آزاد هستند»

– این جمله شرطی نیز دارد که نویسنده با شیطنت آن را حذف نموده است :
«احزاب آزادند که مخالفت با ما یا با هر چیزی بکنند، مادامی که اقداماتشان مضر به کشور نباشد.»
صحیفه نور ج22 ص 173

5. «مارکسیستها در ابراز عقیده آزادند»

ادامه جمله :
«… ما حتي براي سرنگون كردن شاه با ماركسيستها همكاري نخواهيم كرد … ما با طرز تلقي آنان مخالفيم. ما مي‎دانيم آنها از پشت به ما خنجر زده‎اند و اگر روزي به قدرت برسند، رژيمي ديكتاتوري برقرار خواهند كرد و اين مخالف روح اسلام است. اما در جامعه‎اي كه ما به فكر استقرار آن هستيم، ماركسيستها در بيان مطالب خود آزاد خواهند بود؛ زيرا ما اطمينان داريم كه اسلام دربردارنده پاسخ به نيازهاي مردم است … هر كس آزاد است كه اظهار عقيده كند و براي توطئه كردن آزاد نيست….»
صحیفه نور, ج3 ص371

* همانگونه که مارکسیستها در 3 سال اول انقلاب در ابراز عقیده خود آزاد بودند اما پس از اخلال در امنیت و حرکتهای مسلحانه با آنان برخورد شد .

6. «ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺭییس ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺷﻮﻧﺪ.»

این مطلب نیز دروغ و با سوء برداشت سعی در القاء یک مطلب نادرست در ذهن مخاطب دارد؛
« پيش از انقلاب من خيال‎مي‎كردم وقتي انقلاب پيروز شد افراد صالحي هستند كه كارها را طبق اسلام عمل كنند، لذا بارها گفتم روحانيون‎مي‎روند كارهاي خودشان را انجام‎مي‎دهند. بعد ديدم خير، اكثر آنها افراد ناصالحي بودند و ديدم حرفي كه زده‎ام درست نبوده است، آمدم صريحاً اعلام كردم من اشتباه كرده‎ام … امروزمي‎گويم مادام كه احكام اسلام پياده نشده است و افراد صالحي نداشتيم تا طبق اسلام عمل كنند، علما بايد مشغول به كارهايشان باشند. اين شأني براي علما نيست كه رياست جمهوري و يا پست ديگري را داشته باشند. چون وظيفه است به اين كارها مي‎پردازند … »
صحیفه نور, ج18 ص241

7. با جستجوى انجام شده ، سایر جملات موجود در متن شبهه در 22 جلد صحیفه نور یافت نشد و این سخنان صرفا به حضرت امام، منتسب شده و کذب مى باشد.

8. از جمله آخر متن «پیشاپیش22بهمن مبارک» میتوان هدف از ایجاد این گونه متون را دریافت، در آستانه دهه مبارک فجر و پیروزى انقلاب اسلامی ، دشمنان و منافقان با انتشار این قبیل شبهات و اکاذیب، در پى تخریب جلوه های انقلاب و بنیانگذار آن در میان مردم مى باشند.

  مطالعه بیشتر

  shayeaat.ir

  yon.ir/AbOBargh01

  yon.ir/AbOBargh02

  yon.ir/J13S347

  yon.ir/J22S174

  yon.ir/J3S371

  yon.ir/J18S241

  the14.ir/11078


  برچسب ها: , , , , , , , , , , ,
  0 پاسخ

  دیدگاه خود را ثبت کنید

  تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
  در گفتگو ها شرکت کنید.

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  معادله ی امنیتی *