علما مانع طرح واکسیناسیون امیر کبیر! (روزی که امیر کبیر گریست)

کد شبهه : 10501

متن شبهه یا سوال:

آیا میدانید قبر امیر کبیر کجاست ؟
اصلا تا حالا فکر کردین مزار این بزرگمرد ایرانی کجاست ؟
امیر کبیر صدر اعظم ایران در زمان ناصر الدین شاه که با دسیسه های یک سری وطن فروش در حمام فین کاشان به قتل رسید در شهر کربلا به خاک سپرده شد.

این که چرا او را به کربلا بردند برای من سوال است و احتمال میدهم برای دور ماندن مردم از مزارش وجلوگیری از تبدیل آن به میعاد گاه مظلومان او را از ایران و ایرانی دور کردند.

اما چیزی که بیش از همه مایه شرمندگیست این است که اکثر قریب به اتفاق ایرانیها نمی دانند مزار این اسطوره تاریخ کجاست.

امروزه با سفرهای متعدد مردم به عراق و کربلا جای بسی تاسف است که حتی یکی از کسانی که از عراق بر میگردد نمیداند که امیر کبیر هم در آنجا دفن بوده.. آیا فکر نمی کنید که همین عراقیها به ما خواهند خندید که چطور مردی رو که بسیاری از داشته های امروزمان را مدیون اوهستیم فراموش کردیم؟ ایرانیهاملتی ناسپاس هستندکه اینگونه گشتند خار….

ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺍﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﮔﺭﯾﺴﺖ!

۱۶۸ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ . ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﺩﯾﻨﯽ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺷﺎﯾﻌﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﺯﺩﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﻭﺭﻭﺩ ﺟﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ !

ﺍﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﺁﺑﻠﻪ ﻧﺰﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺞ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ، ﺍﻣﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﺳﺨﻦ ﻣﻼﻫﺎﯼ ﻧﺎ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﯿﺷﺘﺮ ﺑﻮﺩ، ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﻫﺎ ﭘﻨﺞ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﺑﻠﻪﮐﻮﺑﯽ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺯﺩﻧﺪ. ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ می ﺸﺪﻧﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﺑﻠﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ، ﺍﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﮐﺮﺩ .

ﻣﯿﺮﺯﺍ ﺁﻗﺎﺧﺎﻥ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ : ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻧﺎﺩﺍﻧﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ : ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﺎﺩﺍﻧﯿﺸﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ، جاهلان ﺑﺴﺎﻃﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ .

این تنها روزی نبود که امیرکبیر گریست، ایشان ۱۱۸۸ روز نخست وزیری خود را هر شب از جهل و خرافات مردم ایران می گریست. امیرکبیر برای انجام تمام اصلاحات خود که در کتاب “امیرکبیر” فریدون آدمیت  که به قول آقای خسرو معتضد بهترین کتاب درباره امیرکبیر است گریسته است.

آری امیرکبیر و میجی امپراتور ژاپن برنامه اصلاحات خود را همزمان آغاز کردند.

برنامه اصلاحات امیرکبیر بسیار مفصل تر از میجی بود. مردم ژاپن با میجی همراهی کردند، مطالعه کردند، کار کردند، منافع مردم را برمنافع خود برتری دادند، تا امروز ژاپن سومین کشور دنیا از نظر اقتصادی و بهترین کشور دنیا در تمام پارامترهای زندگی باشد.

به گونه ای که شخصی که به وی تلقین شده است” به هر کجا روی آسمان همین رنگ است” هنگامی که وارد ژاپن می شود و در ژاپن می گردد بسیار شگفت زده می شود، باور نمی کند که بشریت به این اندازه به تمدن ، ادب، مسولیت پذیری، نظم ، پیشرفت و آرامش دست یافته باشد.

لکن مردم ایران با جهل و خرافات بسیار عمیق ۱۱۸۸ روز امیرکبیر را گریاندند. به شکلی که مرگ در حمام فین را بر نخست وزیری این مردم برتری می داد.؟

سالانه ۳۰ میلیون نفر از مردم ژاپن به آرامگاه میجی در توکیو می روند و از اصلاحات او سپاسگزاری می کنند ، ولی مردم ایران حتی نمی دانند که آرامگاه امیرکبیر روبروی صحن امام حسین.در کربلاست.

در سال ۱۳۹۳ بیش از ۳۰ میلیون نفر از مردم ایران از کربلا بازدید کرده اند ولی اصلا سری به آرامگاه ، امیرکبیر که درست درحجره جنوب شرقی روبروی صحن امام حسین.است نزده اند.؟!

به قول مولوی

پس عزا بر خود کنید ای خفتگان
زان که بد مرگی است این خواب گران!

تقدیم به دوستان فهیم وروشنفکر.
التماس تفکر

پاسخ اجمالی

پس از بررسي و مطالعه متن فوق، مي‌توان يك برداشت كلي از متن كرد؛ دستاويز قرار دادن تاريخ و ارزش هاي مذهبي و نمادهاي ديني همچون كربلا براي تاختن به علما، روحانيت و در نهايت ايران امروزي.

– اينكه مقبره، امیر کبیر در كربلا قرار دارد، صحيح است، به شهادت آثار تاريخي، پس از قتل صدر اعظم، ابتدا او را در كاشان به خاك سپردند اما با توجه به اينكه در آن روزگار، بزرگان وصيت مي‌كردند و علاقه مند بودند كه در كربلا يا نجف دفن شوند پس از مدتي پيكر آنان به كربلا يا نجف منتقل مي‌شد.

– منابعی که در این رابطه مطالبی را نگاشته اند سه دلیل را برای مخالفت مردم ذکر کرده اند؛
1. مارگیرها و دعانویسان 2. جهل مردم 3. عدم اعتماد مردم به اروپاییان

در هیچ کدام از منابع نامی از علما و روحانیون به میان نیامده به عنوان مثال در کتاب «کتاب داستان هایی از زندگانی امیر کبیر» آمده:
«در آن روزها تزریق واکسن آبله و بیماری های دیگر مرسوم نبود و مردم راضی نبودند واکسن پیشگیری این بیماری به آن ها تزریق شود. از طرفی چند تن از مارگیرها و دعانویس ها در شهر اینطور شایع کردند که تزریق واکسن موجب نفوذ اجنه در خون می‌شود و ممکن است که شخص به غش مبتلا شود.»

– غرب، به ژاپن و امثال آن هيچ كمكي نكرد اين ژاپن و مردمانش بودند كه با سختكوشي از درون خود را ساختند و به قول رهبر انقلاب: علم را از غربي‌ها ربودند! نه اينكه غرب كمكي به آن ها كرده باشد.

پاسخ تفصیلی

پس از بررسي و مطالعه متن فوق، مي‌توان يك برداشت كلي از متن كرد؛ دستاويز قرار دادن تاريخ و ارزش هاي مذهبي و نمادهاي ديني همچون كربلا براي تاختن به علما، روحانيت و در نهايت ايران امروزي.

١. اينكه مقبره، صدر اعظم ناصر الدين شاه امروز در كربلا قرار دارد، صحيح است، مقبره ايشان درست در حجره جنوب شرقي صحن حضرت سيد الشهدا و در كنار مضجع شريف اين امام عزيز قرار دارد.

٢. به شهادت آثار تاريخي، پس از قتل صدر اعظم، ابتدا او را در كاشان به خاك سپردند اما با توجه به اينكه در آن روزگار، بزرگان وصيت مي‌كردند و علاقه مند بودند كه در كربلا يا نجف دفن شوند پس از مدتي پيكر آنان به كربلا يا نجف منتقل مي‌شد.
پيكر امير كبير نيز، پس از چند ماه با درخواست عزت الدوله همسر او، كه نقش بسزايي در فعاليت هاي اميرکبیر داشت به كربلا منتقل شد تا جسم بي‌جانش نيز كنار شاهان قاجاري نباشد!

٣. اما چند نکته در مورد آبله کوبی یا واكسيناسيون؛

اول اينكه:
منابعی که در این رابطه مطالبی را نگاشته اند سه دلیل را برای مخالفت مردم ذکر کرده اند؛
1. مارگیرها و دعانویسان 2. جهل مردم 3. عدم اعتماد مردم به اروپاییان

در هیچ کدام از منابع نامی از علما و روحانیون به میان نیامده به عنوان مثال در کتاب «کتاب داستان هایی از زندگانی امیر کبیر» آمده:
«در آن روزها تزریق واکسن آبله و بیماری های دیگر مرسوم نبود و مردم راضی نبودند واکسن پیشگیری این بیماری به آن ها تزریق شود. از طرفی چند تن از مارگیرها و دعانویس ها در شهر اینطور شایع کردند که تزریق واکسن موجب نفوذ اجنه در خون می‌شود و ممکن است که شخص به غش مبتلا شود.»

همچنین در ادامه آورده است:
«امیر کبیر فورا دستور داد که هر کس حاضر نشود آبله بکوبد باید پنج تومان به صندوق دولت جریمه بپردازد. او تصور می‌کرد که با این فرمان همه مردم آبله می‌کوبند، اما شایعاتِ دعا نویس ها و جهالت مردم بیش از آن بود که تسلیم شوند.»

دوم: اگرچه ممكن است در هر پديده نوظهوري عده اي مقاومت و مخالفت كنند ولي اين موضوع سازمان دهي شده نبوده است و همچنین ربطی به علما و روحانیون نداشت.

٤. بله درست است! ميجي اصلاحات ژاپن را نه تنها همزمان با اميركبير بلكه ١٤ سال پس از او شروع كرد يعني در سال ١٨٦٨، اما نبايد از اين غافل شد كه بين ايران و ژاپن تفاوت بسيار است.

امیر کبیرهای ژاپن، آسوده از دخالت بیگانگان تنها در یک جبهه می‌جنگیدند اما امیرکبیر ایران ، راهی بس دشوار در پیش داشتند جنگیدن در دو جبهه داخلی و خارجی كه جان خود را در این راه گذاشتند.

به شهادت تاريخ هر اتفاق مهمي از دوره قاجار تا پهلوي در اين مملكت، رد پاي استعمار را همراه دارد…

ايراني با وسعت و منابع بسيار زياد كه چشم طمع هر استثمارگري را خيره مي‌كند و ژاپني بدون منابع طبيعي و معدني!
ايران، نقطه استراتژيك آن روزگار و ژاپن بدون هيچ مزيت راهبردي براي استعمار…

در حقيقت ايرانيان، اميركبير و اصلاحاتش را نكشتند بلكه استعمار و دست نشانده هاي آنان مانع اميركبير و اميركبيرها شدند!

استعمارگراني كه امروز هم پيشرفت و آباداني ايران را به عنوان يك نقطه حساس، ژئواستراتژیک و ژئو پلیتیک و بر فراز منابع عظیمی از نفت و گاز بر نمي‌تابند و هنوز بر دشمني پافشاري مي‌كنند.

غرب، به ژاپن و امثال آن هيچ كمكي نكرد اين ژاپن و مردمانش بودند كه با سختكوشي از درون خود را ساختند و به قول رهبر انقلاب: علم را از غربي‌ها ربودند! نه اينكه غرب كمكي به آن ها كرده باشد.

ما در سال هاي متمادي، درگير مسائلي بوديم كه جزء لاينفك نظام شاهنشاهي است و ژاپن و امثال آن، درگير نفوذ علمي در مجامع بين المللي!

پس ايراد از جمهوري اسلامي نيست! كشور و مردم ما كه بعد از سال ها تحريم، جنگ نرم و سخت، نفوذ و آشوب هنوز اميد به آينده دارد.

كشوري كه با اين همه سختي:

– تاثير مستقيم در مناسبات منطقه اي و جهاني دارد.
– جزء سه كشور برتر نانو فناوري است.
– داراي فناوري بومي و استراتژيك هسته اي
– ساخت راديو داروها به صورت بومي در درمان سرطان ها
– رشد چشمگير فناوري فضايي
– يكه تاز تحقيق در عرصه سلول هاي بنيادين به اذعان منابع بين المللي
– و مقالات علمي معتبر در مجامع جهاني كه بارها چشم همگان را خيره كرده است

براي مشاهده پيشرفت هاي ايران، در دهه هاي اخير كافيست جستجويي در دنياي مجازي كنيم تا واقعيت‌ها را دريابيم.

آري هموطن! بايد خودباوري را باور كرد! بايد فهميد اقتصاد مقاومتي كمي از اصلاحات ميجي ندارد! كافيست همچون مردم ژاپن سختكوشي را به يكديگر گوشزد كنيم.

مطالعه بیشتر

the14.ir/10501


برچسب ها: , , , , , , , , , , ,
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله ی امنیتی *