غزالى بزرگترين عالم و فيلسوف اسلام در مورد زنان چنين مي‌گويد!

کد : 10097

متن شبهه یا سوال:

زن از ديد علماى اسلام

امام محمد غزالى بزرگترين عالم و فيلسوف اسلام در مورد زنان چنين ميگويد:
قانع کننده ترین و محکم ترین گفته در مورد ازدواج این است که ازدواج شکلی از بردگی است.
زن برده ی مرد است و بنابراین وظیفه و مسئولیت زن اطاعت مطلق از شوهر و پاسخگویی به هر خواست اوست. چنانچه پیامبر اسلام خودش گفته بود، زنی که به هنگام مرگ رضایت کامل شوهرش را برآورده باشد به بهشت می رود.

منابع :
امام محمد غزالی، احیا_علوم_الدین،جلد 2،ص64

نصیحة_الملوک کتابی است درباره پند و اندرز به پادشاهان و وزرا و امرا ،که پس از کیمیای_سعادت بزرگترین و مهمترین کتاب امام_محمد_غزالی ( فیلسوف – متکلم – و فقیه ایرانی ) محسوب میشود .

در بخشی از این کتاب در مورد زنان آمده است :

خداوند زنان را به علت نافرمانی حوا و خوردن گندم عقوبت کرده است .
« حق تعالی زنان را هشت ده عقوبت فرمود کردن ،
اول : حیض ،
دوم : زادن
سوم : جدا شدن از پدر و مادر و مرد بیگانه را شوهر کردن
چهارم : به نفس خویش آلوده شدن
پنجم : آنکه مالک تن خویش نباشد
ششم : کمی میراث
هفتم : طلاق که به دست ایشان نگردد
هشتم : آن که مرد را با چهار زن حلال کرد و زن را با یک شوی
نهم : آنکه درخانه معتکف باید بودن
دهم : آنکه در خانه سر پوشیده دارد
یازدهم : آنکه گواهی دو زن برابر یک مرد نهاده اند
دوازدهم : آنکه از خانه بیرون نیارد تنها ، مگر با کسی از محارم
سیزدهم : آنکه مردان را نماز عید و نماز آدینه و نمازه جنازه بود و از پس جنازه روند و عزا کنند و زنان را این ها نباشد
چهاردهم : امیری را نشایند و نه نیز قضا را و نه حکم را
پانزدهم : آنکه فضل را هزار بهره است و یک بهره از آن زنان راست
شانزدهم : آنکه چندانکه جمله امت را عذاب بود یک نیم زنان فاجره را بود
هفت دهم : چون شویش بمیرد چهار ماه و ده روز عدت بباید داشتن
هشت دهم : آنکه چون شویش طلاق دهد سه ماه یا سه حیض عدت بباید داشتن »

امام_محمد_غزالی در این کتاب سیرت و خوی زنان را به ده حیوان تشبیه نموده است :
« ۱ – خوک ۲ – بوزینه ۳ – سگ ۴ – مار ۵ – استر ۶ – کژدم ۷ – موش ۸ – کبوتر ۹ – روباه ۱۰ – گوسفند .
جناب غزالی بهترین زن را زن با سیرت و صفت گوسفند دانسته است .

این مغز متفکر جهان_اسلام ادامه میدهد :
« و آنکه خوی سگ ماند آن است که هر وقتی شوی با وی سخن گوید بر وی اندر جهد و بانگ بر او زند و جنگ کند مانند سگ ، و چون کیسه سیم و زر ببیند و خانه پر نعمت میوه و گندم و گوشت و هر آنچه بدین ماند , شوی را کرامت کند و گوید جانم فدای تو باید ، وحق تعالی مکروه تو مرا منما یاد و مرگ من پیش تو باد و چون بر خلاف این بود همچو سگ به روی شوهر اندر جهد و دشنام دهد و حسب و نسب او را بنکوهد و بیرونش کند و گوید که تو درویشی و آن روز البته خاموش نشود .. و آن زنی که خوی استر دارد »

این فقیه عالیقدر اما در مورد مردان میگوید :
مرد باید که با حمّیت و رشکین بود و بر اهل و مردم خویشتن ، بر اهل و مردم خویشتن زیرا که حمیت از دین بر خیزد و بی حمّیت بد دین بود ، و فی المثل غایت رشک و حمیت تا بدان حدّست که چنان واجب کند که هاون زنان ( را ) مردان بیگانه نشنوند »

حالا بايد از آخوندهايي كه با خواندن كتاب اصول و_فروع_كافي و لمعة_الدمشقيه احساس دانشمند بودن ميكنند پرسيد :

«شما بيشتر اسلام و قرآن و سيرت محمد را ميشناسيد يا امام محمد غزالي؟؟»

پاسخ اجمالی

۱. شخصیت و اعتقادات غزالی سنی مذهب همیشه مورد اختلاف آراء بوده و نظریات مختلف و متفاوتی پیرامون او وجود دارد؛ کتب او نیز موافقان و مخالفانی داشته است.

۲. در بعضی کتب غزالی نظیر نصیح الملوک غزالی سخنان و عباراتی آورده که حقیقتاً نه در خور شأن فیلسوفی و متکلمی است، نه لایق مقام زهد و عرفان وی و نه شایسته جایگاه دینی یا اخلاقی اش.

۳. بخش مربوط به زنان یکی از نازیباترین قسمت هایی است که در آثار انسان شناسانه غزالی به چشم می خورد و او در قالب بیان خلقیات تعابیر و نسبتهای ناشایست و اهانت آمیزی را به زنان نسبت داده است.

۴. در مباحث مربوط به زنان جای بحث نیست که آموزه های کتب غزالی با نظر اسلام و ائمه اطهار(س) همخوانی ندارد.

پاسخ تفصیلی

1. شخصیت و اعتقادات غزالی سنی مذهب همیشه مورد اختلاف آراء بوده و نظریات مختلف و متفاوتی پیرامون او وجود دارد؛ کتب او نیز موافقان و مخالفانی داشته است و اهمیت آنها، به معنای تأیید تمام مندرجات آن نیست بلکه مواردی در آن وجود دارد که حتی مورد تأیید بسیاری از موافقان آن کتاب ها نیز نیست.

2. در بعضی کتب غزالی نظیر نصیح الملوک غزالی سخنان و عباراتی آورده که حقیقتاً نه در خور شأن فیلسوفی و متکلمی است، نه لایق مقام زهد و عرفان وی و نه شایسته جایگاه دینی یا اخلاقی اش.

3. بخش مربوط به زنان یکی از نازیباترین قسمت هایی است که در آثار انسان شناسانه غزالی به چشم می خورد و او در قالب بیان خلقیات تعابیر و نسبتهای ناشایست و اهانت آمیزی را به زنان نسبت داده است.

4. خصوصا در مباحث مربوط به زنان جای بحث نیست که آموزه های کتب غزالی با نظر اسلام همخوانی ندارد.

5. سخنان غزالی را مقایسه کنید با جملات زیبای پیامبر مهربانی وائمه اطهارکه نمودی واقعی از دیدگاه اسلام نسبت به زن است :

*احادیثی از پیامبر رحمت (ص):

– يكديگر را به رفتار نيك با زنان سفارش كنيد. (مسترک الوسایل و مستنبط المسایل ج14 ، ص253 ، ح16628 – بحارالأنوار(ط-بیروت) ج33، ص628)

– هر چه ايمان بنده زياد شود، محبت به زن ها (همسرش) نيز زياد مي شود. (بحار الانوار، ج 103، ص 228 .)

– اين گفتار مرد به همسرش كه «من تو را دوست دارم » ، هرگز از قلب زن بيرون نمي رود. (وسائل الشیعة، ج 14، ص 10 .)

– نشستن مرد در كنار خانواده اش، نزد خداي بزرگ دوست داشتني تر از اعتكاف (و نشستن) در اين مسجد من است. (میزان الحکمة، ج 4، ص 287)

– مرد در برابر لقمه اي كه در دهان زنش مي گذارد پاداش مي برد. (المحجة البیضاء، ج 3، ص 70)

– ابن عباس از پیامبر گرامی صلی اللَّه علیه و آله و سلم روایت می کند: هرکس دختری داشته باشد و نسبت به او اهانتی روا ندارد و فرزند پسرش را بر او ترجیح ندهد، خداوند او را داخل بهشت می کند. (محمد صلی اللَّه علیه و آله و سلم خاتم پیامبران، ج 1، ص 183)

*امام صادق (ع) :

– بيشترين خير و بركت در زنان است. (من لايحضره الفقيه، ج3، ص385، ح4352)

– هر كس بيشتر دوستدار ما (خاندان عصمت و طهارت) باشد، به زن ها (همسرش) نيز بيشتر دوستي مي كند. (بحارالانوار ج 103، ص 227)

*امام علی (ع) :

– همانا زن گل است و قهرمان نیست. (نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 405 ، از نامه 31 )

و بسیاری از احادیث دیگر که در رابطه با ارزش و منزلت زن در اسلام آمده است ، که همانطور که بیان شد با سخنان غزالی هیچ سنخیتی ندارد و آنها را رد میکند.

6. در آخر به داستانی از حضرت رسول اکرم(ص) ذکر می کنیم که خواندن آن خالی از لطف نمی باشد؛

میمونه، همسر پیامبر صلی اللَّه علیه و آله و سلم می گوید: از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمود: بهترین مردان امت من کسی است که نسبت به همسر خود بهترین رفتار را داشته باشد و بهترین زنان امت من کسی است که نسبت به همسر خویش بهترین کردار را داشته باشد. هر زنی که آبستن می شود، هر شب و روزی که بر وی می گذرد، برابر با هزار شهید، اجر و پاداش دارد. بهترین زنان امت من زنی است که در آنچه معصیت نباشد، رضای شوهر را به دست آورد و بهترین مردان امّت من، مردی است که با خانواده اش به لطف و مدارا زندگی کند. چنین مردی هر روزی که بر او بگذرد، اجر صد شهید دارد.

عمر گفت: یا رسول اللَّه! چگونه می شود زنی که رضایت شوهرش را به دست آورد، اجر هزار شهید و مردی که با خانواده اش مدارا کند، اجر صد شهید را داشته باشد؟ پیامبر صلی اللَّه علیه و آله و سلم فرمود: بدان که اجر زنان، نزد خداوند، بیش از اجر مردان است. به خدا سوگند که ستم شوهر نسبت به زن، بعد از شرک به خدا، بزرگترین گناهان است. نسبت به رفتار با موجود ضعیف (زن و یتیم) از خدا بترسید که خداوند به خاطر ایشان، شما را مؤاخذه خواهد کرد. هر که به این دو نیکی کند، رحمت الهی نصیب او شود و هر که بدی نماید، مورد سخط و خشم الهی واقع شود.
(روش خوشبختی، ص 78 تا 79)

مطالعه بیشتر

کانال تلگرام  آنتی شبهه

yon.ir/03dI

yon.ir/Pszan

yon.ir/IQghazali

the14.ir/10097


برچسب ها: , , , , , , , , , , , ,
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله ی امنیتی *